Techcombank bán toàn bộ vốn góp tại TechcomFinance cho Hàn Quốc

.

Techcombank bán toàn bộ vốn góp tại TechcomFinance cho Hàn Quốc

Techcombank đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ thương (TechcomFinance) cho Công ty TNHH Thẻ Lotte của Hàn Quốc.

Hai bên ký kết chuyển nhượng vốn góp vào ngày 12-3 tại Hà Nội.

Lễ ký kết chuyển nhượng diễn ra vào vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội.

Vào cuối quí 3 năm 2017, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHH MTV Tài chính Kỹ thương cho Công ty TNHH Thẻ Lotte.

Việc Techcombank chuyển nhượng giấy phép kinh doanh và tài sản TechcomFinance cho đối tác Hàn Quốc là một phần trong kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng nhằm tập trung sức mạnh vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã phát hành ngày 28 tháng 2 năm 2018, xét về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng thu nhập hoạt động trong năm của công ty TechcomFinance đạt 28,7 tỉ đồng, tổng chi phí hoạt động trong năm là 7,1 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm của TechcomFinance đạt 22,5 tỉ đồng.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn