SAM Holdings lợi nhuận 4 lần sau 1 năm tái cấu trúc

.

Sau nhiều năm kết quả kinh doanh chưa mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, sự thay đổi trong chiến lược đã giúp SAM lần đầu tiên có được kết quả đáp ứng kỳ vọng ngắn hạn và dài hạn. 

SAM ghi nhận sự tăng trưởng trong các mảng hoạt động, đặc biệt là mảng sản xuất và kinh doanh dây và cáp viễn thông (SACOM), mảng bất động sản cho thuê (tòa nhà SCS), du lịch nghỉ dưỡng & vui chơi giải trí (SAM Tuyền Lâm), đặc biệt là hiệu quả chiến lược đầu tư tài chính.

Năm 2017, SAM thực hiện được 97,1% kế hoạch doanh thu, đạt 2.458,8 tỉ, tăng trưởng 30%, mức lợi nhuận trước thuế ghi nhận 143 tỉ, vượt 34,9% so với kế hoạch và gấp hơn 4 lần so với năm 2016.

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2017

Thực hiện 2017

% TH/KH 2017

% So với năm 2016

Doanh thu hoạt động SXKD và Doanh thu tài chính

2.531

2.458,8

97,1%

130,0%

+ Dây và cáp

1.800

1.877,0

104,3%

128,4%

+ Bất động sản

606

343,9

56,7%

94,4%

+ Đầu tư tài chính

125

237,9

190,4%

365,3%

Lợi nhuận trước thuế

106

143,0

134,9%

439,9%

+ Dây và cáp

50

68,4

136,9%

204,4%

+ Bất động sản

7

(2,5)

-35,5%

36,8%

+ Đầu tư tài chính

49

77,0

157,2%

1330,5%

Mảng kinh doanh truyền thống là dây và cáp dưới thương hiệu Sacom vẫn đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của SAM trong năm nay: doanh thu thuần đạt 1.876 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và đạt 104% so với kế hoạch năm. Nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn, kiểm soát tốt hơn về chi phí, nâng cao quản trị sản xuất, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của SAM Dây và Cáp đạt 67 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và vượt 34% kế hoạch năm.

Mảng kinh doanh bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí do SAM Tuyền Lâm đảm trách cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực khi tăng trưởng 60% so với năm 2016. Tòa nhà SCS cho thuê trong khu CNC quận 9 cũng ghi nhận tăng trưởng 69% so với cùng kỳ, vượt 44% kế hoạch lợi nhuận.

SAM Holdings lợi nhuận 4 lần sau 1 năm tái cấu trúc - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần SAM Holdings

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2017 của SAM đạt 238 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với năm 2016 và hoàn thành 190% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính trong kỳ đạt 77 tỉ đồng, đạt 157% kế hoạch năm.

Kết quả khả quan này đã chứng tỏ hiệu quả của chiến lược đang theo đuổi, thúc đẩy SAM tự tin triển khai các hoạt động trong năm 2018 để nhanh chóng đạt được mục tiêu đặt ra.

Quý I năm 2018 lợi nhuận gần 40% của năm 2017.

Chiến lược lấy đầu tư tài chính làm mũi nhọn tiếp tục cho thấy hiệu quả trong quý I năm 2018 khi dự kiến giúp SAM ghi nhận gần 40% lợi nhuận đã đạt được cả năm 2017, nhờ các hoạt động đầu tư cổ phiếu có tính thanh khoản cao.

Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc SAM Holdings, cho biết: "Với các khoản đầu tư khá tốt trong nửa cuối 2017 chưa được ghi nhận vào kết quả năm qua và dự báo tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong năm 2018, thì đầu tư tài chính cũng sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của SAM trong năm nay. 

SAM sẽ triển khai đánh giá tính hiệu quả các dự án đầu tư, thoái vốn một số dự án không hiệu quả để đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực mới, tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế mà Việt Nam có thế mạnh, các doanh nghiệp nhà nước đang IPO và một số doanh nghiệp trẻ có khả năng phát triển đột phá."

Bên cạnh đó, các mảng bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí sở hữu tài sản lớn sẽ giúp tạo giá trị đột biến cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi công ty thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập. 

Cuối năm 2017, Samland đã chính thức nhận được giấy phép và khai trương nhà mẫu dự án chiến lược Samsora Riverside với trên 1.000 căn hộ được xây dựng, dự kiến ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018 - 2019. Ở mảng nông lâm nghiệp, đơn vị SAM Agritech cũng vừa khánh thành nhà máy sản xuất hồ tiêu xuất khẩu với dây chuyền sản xuất hiện đại ngay vùng nguyên liệu hồ tiêu của cả nước…

Năm 2018, SAM tiếp tục đẩy mạnh "chất lượng" và "hiệu quả" sau quá trình tái cơ cấu, đi vào chiều sâu, chuẩn hóa cơ cấu nhân sự… nên tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng 20% doanh thu và 26% lợi nhuận. SAM cũng trình Đại hội kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỉ đồng, sẵn sàng nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của SAM Holdings như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện

2017

Kế hoạch

2018

% so với

2017

Tổng doanh thu

2.458,8

2.950

120%

Doanh thu hoạt động SXKD

2.220,9

2.709

122%

Doanh thu tài chính

237,9

242

102%

Lợi nhuận trước thuế

143,0

180

126%

Nguồn: diaoc.nld.com.vn