CIG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

.

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn