VIC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Mai Tất Tố

.

Mai Tất Tố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn