HU3: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt

.

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã CK: HU3) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn