IBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Mỹ Hạnh

.

Vũ Thị Mỹ Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn