Khởi tố 62 vụ và 70 bị can do gian lận thương mại

.
Khởi tố 62 vụ và 70 bị can do gian lận thương mại
Hơn 3.000 tỷ tiền xử lý các vụ vi phạm gian lận thương mại được Ban 389/TP. Hà Nội thu nộp ngân sách

 

Trong số các vụ việc bị xử lý, có 2.107 vụ liên quan hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại 9.324 vụ, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 979 vụ.

Tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.140 tỷ đồng (tăng 200% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu tăng ở phần phạt bổ sung và truy thu thuế sau thanh tra, kiểm tra).

Riêng lực lượng Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, khám phá 1.427 vụ; tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 804 tỷ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5.653 vụ, xử lý 5.337 vụ, phạt hành chính gần 34,4 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm gần 43,6 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 358 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thanh tra, kiểm tra 449 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông lâm, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 107 tổ chức, cá nhân hơn 1,3 tỷ đồng.

Sở Y tế đã thanh tra, kiểm tra 358 lượt cơ sở; xử lý 251 cơ sở hơn 3,6 tỷ đồng.

Cục Thuế đã thanh tra, kiểm tra 6.283 doanh nghiệp, xử lý 4.809 doanh nghiệp vi phạm; phạt hành chính gần 423 tỷ đồng; truy thu thuế, thu hồi thuế sau thanh tra, kiểm tra hơn 1.910 tỷ đồng...

Q. Đông

Nguồn: thanhtra.com.vn