Cục thuế Hà Nội: Quyết liệt các giải pháp giảm nợ thuế

.

Một giải pháp được đại diện Cục thuế Hà Nội nhấn mạnh là tăng cường áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Báo cáo cho thấy, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Cục thuế đã thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.409 doanh nghiệp, với số tiền nợ 2.299 tỷ đồng. Cục thuế cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan thuế danh sách các đơn vị nợ tiền thuế; ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế, với số tiền thuế nợ 2.589 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục thuế Hà Nội, tính đến 30/6/2018, số nợ đã giảm 4,36% so với 31/12/2017.  Thu và xử lý điều chỉnh nợ phát sinh từ năm 2017 trở về trước 6.368 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ thuế, phí 3.153 tỷ đồng, thu nợ liên quan đất 2.232 tỷ đồng, thu nợ tiền chậm nộp 982 tỷ đồng.

Cùng với việc chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục thuế Hà Nội đã tham mưu với UBND TP Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban, lãnh đạo Cục thuế Hà Nội là Thường trực. Hàng tháng, ban chỉ đạo tiến hành họp và mời các doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài đến làm việc để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc nộp tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Cục thuế Hà Nội cũng chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tham mưu với UBND quận thành lập ban chỉ đạo chống thất thu để tăng cường quản lý, thu hồi nợ thuế.

Khảo sát của phóng viên tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho thấy, công tác quản lý nợ được đơn vị này thực hiện khá tốt. Thực hiện chỉ đạo của Cục thuế Hà Nội, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã tham mưu với UBND quận thành lập ban chỉ đạo quận đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

UBND quận Thanh Xuân đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành để đôn đốc thu hồi nợ đọng. Trong đó, 1 đoàn kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phí; 1 đoàn kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuê đất và tiền sử dụng đất. Sau hơn 2 tháng tiến hành kiểm tra, đoàn đã đi kiểm tra và đôn đốc 16 đơn vị, số tiền thuế nợ 35,9 tỷ đồng; đoàn đôn đốc thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc 36 đơn vị với số tiền thuế nợ 75 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, nhiều đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền nợ thuế, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Hiện số nợ có khả năng thu của Chi cục Thuế Thanh Xuân đến 30/6/2018 là hơn 647 tỷ đồng, giảm 27% so với thời điểm 31/12/2017.

Kết quả trên cho thấy, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Cục thuế Hà Nội, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ cấp cục đến các Chi cục Thuế trực thuộc, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của Cục thuế Hà Nội đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần cùng với toàn ngành Thuế làm giảm nợ thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã đề ra.

Nhật Minh

Nguồn: thanhtra.com.vn