KSB lên kế hoạch đầu tư hơn 1.165 tỷ, lãi 320 tỷ năm 2018

.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) đề ra chỉ tiêu kinh doanh gồm tổng doanh thu 1.168,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 4% và 15,5% so với năm trước. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 10-25%.

Đáng chú ý, HĐQT cho biết nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2018 lên đến 1.165,4 tỷ đồng. Trong đó, 450 tỷ cho triển khai việc tìm kiếm, thăm dò xin giấy phép cấp mỏ mới hoặc sang nhượng các mỏ khoáng sản để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; 152,2 tỷ để đền bù mở rộng các mỏ đá Tân Mỹ, Phước Vĩnh, Minh Long; 417 tỷ cho dự án mở rộng đất kinh doanh tại Công ty KSB IDC; cuối cùng là 145,4 tỷ để đầu tư mở rộng, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn đầu tư được công ty lấy từ vốn chủ sở hữu, cho thuê 20 ha còn lại của khu công nghiệp, nguồn thu chuyển nhượng khu thương mại dịch vụ và vay ngân hàng.

Năm 2017, công ty ghi nhận 1.122,8 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 30% và vượt 10% kế hoạch năm; lãi sau thuế đạt 277 tỷ đồng, tăng 35% và vượt 16% kế hoạch năm. Với kết quả này, công ty dự kiến chia cổ tức 25% gồm 7% tiền mặt đã chia trong năm qua, 8% tiền mặt và 10% cổ phiếu sẽ thực hiện tiếp trong năm 2018.

Tại đại hội năm nay, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phát hành 4,68 triệu cp trả cổ tức (tỷ lệ 10%) và 2,3 triệu cp ESOP giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 537,8 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn