Vàng SJC lại đắt hơn thế giới cả triệu đồng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn