Vàng SJC đi lên, thu hẹp chênh lệch với thương hiệu Rồng Thăng Long

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn