TP. Hồ Chí Minh quản lý chặt hoạt động liên quan tới bitcoin và tiền ảo

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn