Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn