Hạng tín nhiệm của Việt Nam được lên bậc

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn