Giá dầu tăng, cổ phiếu dầu khí vào guồng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn