.

Bà Trần Tuấn Anh - TGĐ Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trước đó, ngày 24/2/2018, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Kienlongbank giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc ngân hàng.

Bà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, có bằng cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sĩ Luật trường Đại học Luật TP HCM. Bà có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các ngân hàng khác nhau.

Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Kienlongbank, bà Trần Tuấn Anh là Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ… của ngân hàng này.

Kienlongbank cũng cho biết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2017 đều đạt tăng trưởng tốt hơn so với năm 2016. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng; huy động tăng 25% so với năm 2016; dư nợ tín dụng tăng gần 25% so với năm 2016; nợ xấu được kiểm soát 0,84%; tỷ lệ cổ tức 2017 dự chi cho cổ đông là 8%.

Nguồn: cafeland.vn