Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng

.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco khẩn trương nộp vào ngân sách gần 2.500 tỉ đồng là lợi nhuận từ năm 2016 trở về trước mà Kiểm toán đã chỉ ra.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo cho Bộ Công Thương về việc việc kiểm toán báo cáo tài chính của Sabeco. Theo đó, lợi nhuận còn lại của Sabeco từ năm 2016 trở về trước là 2.700 tỷ đồng. Thời điểm đó, Nhà nước vẫn nắm quyền sở hữu 89,59% tại Sabeco, do đó Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sabeco nộp ngân sách Nhà nước khoản tiền 2.495 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, phản hồi Kiểm toán Nhà nước, Ban Tổng Giám đốc của Sabeco cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước nên Sabeco chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này. 

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Sabeco thông báo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4.

Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng? Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?

VTV.vn - Sabeco cho rằng, đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương nên công ty này chưa có đủ cơ sở để ghi nhận số tiền 2.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn