Yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc xử lý sai phạm loạt dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”

.

Đến thời điểm này, tình hình tại doanh nghiệp, dự án có một số chuyển biến tích cực như: Công ty cổ phần DAP 1 Đình Vũ - Hải Phòng, Thép Việt - Trung đã bù đắp được chi phí sản xuất, kinh doanh và bắt đầu có lãi.

Yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc xử lý sai phạm loạt dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017, kết quả xử lý các sai phạm phát hiện sau kiểm toán, thanh tra, điều tra.... (Nguồn: Internet)

Một số dự án, doanh nghiệp đã khởi động lại và duy trì sản xuất khá ổn định, giá bán cao hơn chi phí biến đổi nên đã giảm lỗ. Cùng với đó, một số Công ty như: Ethanol Quảng Ngãi, PVTEX Đình Vũ - Hải Phòng… đã khắc phục các vướng mắc về kỹ thuật, hợp tác để khởi động nhà máy, hợp tác để tìm kiếm thị trường tiêu thụ….

Dù vậy, trước việc một số dự án, doanh nghiệp vẫn còn chậm trễ trong xử lý những vướng mắc, tồn tại về hợp đồng EPC và tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp để xử lý các tồn tại, vướng mắc của từng dự án, doanh nghiệp trực thuộc, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương.

Trong đó, các Tập đoàn, doanh nghiệp cần tiếp tục xử lý vướng mắc, tồn tại về hợp đồng EPC và quyết toán dự án trong Quý I/2018, chậm nhất trước tháng 6/2018 phải hoàn thành

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền vào cuộc cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017, kết quả xử lý các sai phạm phát hiện sau kiểm toán, thanh tra, điều tra và kế hoạch năm 2018 gửi Bộ Công Thương trong tháng 3/2018 để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo chung của Ban Chỉ đạo.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, 12 dự án nói trên vẫn đang gặp khó khăn chung là chưa được các tổ chức tín dụng giãn, khoanh nợ, xử lý khấu hao của các dự án đang vận hành…

Hà Giang

 

 

 

Nguồn: toquoc.vn