Từ 1/7/2018: Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến triệu người

.
Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 đồng x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.
Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.
Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.
Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.
Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.
Mức đóng mới áp dụng từ ngày 1/7/2018.

Theo Tiền Phong

Tin liên quan
  • “Đề xuất tăng tuổi hưu không phải vì lo vỡ quỹ bảo hiểm xã hội”
  • “Không có chuyện đến 2025 mất cân đối thu chi quỹ hưu trí”
  • Cải cách chính sách tiền lương: Lương công chức, viên chức sẽ ra sao?
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: bảo hiểm xã hội, lương, người lao động
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn