SHBS chính thức về một nhà với SHS

.
(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định chấp thuận việc sáp nhập Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) vào Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Ngày 2/4/2018, SHS đã gửi thông báo về việc các khách hàng của SHBS bắt đầu thực hiện được giao dịch tại SHS kể từ ngày 16/4/2018.

Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình chuyển chứng khoán của khách hàng từ SHBS sang SHS được chính xác, Công ty đã lùi ngày các khách hàng của SHBS bắt đầu thực hiện được giao dịch tại SHS sang 19/4/2018.  

Anh Việt
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn