BMP đặt kế hoạch lãi trước thuế 600 tỷ đồng

.
(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Nhựa Bình Minh (BMP), năm 2018, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng 6% so với thực hiện năm 2017, với chỉ tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Cổ tức tối thiểu 20%. BMP dự kiến chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 15%.

Tại Đại hội, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu là 5, trong đó có ít nhất 1/3 là thành viên độc lập. Số thành viên Ban Kiểm soát dự kiến được bầu là 3 (Trưởng ban là thành viên chuyên trách). Không loại trừ khả năng, cổ đông Thái sẽ cử thêm người vào Hội đồng quản trị BMP cho nhiệm kỳ mới.

Sau khi mua hơn 24 triệu cổ phiếu BMP trong đợt thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMP và nâng tỷ lệ sở hữu lên 49,89% trong tháng 3 vừa qua, Tập đoàn The Nawaplastic Industries (Saraburi) của Thái Lan tiếp tục đăng ký mua thêm hơn 800.000 cổ phiếu ngoài thị trường để tăng sở hữu lên trên 50%.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn