ACC dự kiến lãi ròng 23 tỷ đồng trong năm 2018

.
(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Bê tông Becamex (ACC), năm 2018, Công ty dự kiến doanh thu đạt 367 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 20% so với mức thực hiện năm 2017. 

Trong đó, doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt gần 254 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017. Cổ tức tối thiểu tỷ lệ 18%.

ACC hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bê tông, xây dựng hạ tầng dân dụng và khu công nghiệp. Cơ cấu cổ đông ACC hiện khá cô đặc, Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – (Becamex) sở hữu hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương đương 73,3% vốn; 2 cổ đông lớn còn lại là CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) nắm 1,14 triệu cổ phiếu, tương đương 11,4% vốn và cổ đông ngoại là Quỹ PYN Elited Fund nắm giữ 9,99% vốn.

Ngọc Nhi
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn